นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบ้านเชียงราย ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงถนนทิพย์ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)