เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบ้านเชียงราย ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงถนนทิพย์ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)