นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยเลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และฝ่ายควบคุมอาคาร สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและไม่แข็งแร็ง จึงจะทำการรื้อรั้วระแนงเดิมออกและก่อบล็อกคอนกรีตชนิดทึบแทน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ เป็น สถานที่ที่มีความสุขสำหรับเด็กทุกคน “Happy School for All Children”