นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ออกให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุกในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง โดยนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุกในชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด วิชาชีพ ในกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ ในชุมชนนาก่วมเหนือ ดังนี้

1.ฝึกลุกขึ้นนั่งและการทรงตัว ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

2.ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมือ และฝึกกิจกรรมกระตุ้นสมอง ในผู้สูงอายุสมองเสื่อม

3.สอนฝึกการหายใจเพื่อช่วยการระบายเสมหะในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ที่ใส่ท่อหลอดลมคอช่วยหายใจ

4.ฝึกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบปาก ลิ้น เพื่อ ป้องกันการสำลัก