นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยเลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และฝ่ายควบคุมอาคาร สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โดยจะสร้างเป็นอุทยานการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มาค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะความคิด สร้างเสริมจินตนาการ สู่การเป็นสถานศึกษาที่มีความสุขสำหรับเด็กทุกคน “Happy School for All Children”