นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง​ เทศบาล​นครลำปาง​ ประชุมวางแผนงานในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน care giver

วันที่​ 12 พฤษภาคม 2565  งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม​ เทศบาล​นครลำปาง​ ได้จัดประชุมศูนย์ผู้สูงอายุพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีนายสุพล พัฒนานุกุล เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับระเบียบและการดำเนินงาน LTC ปี 2565 เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผนงานในการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน care giver ในการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลนครลำปาง