นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการทำงานของานรักษาความสะอาด หรือ "ทีมงานนายสะอาด"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 จำนวนหลายจุด ได้แก่ การพัฒนาบริเวณวัดผาบ่อง การตัดหญ้าในชุมชนศรีบุญเรือง ถนนเลียบแม่น้ำวัง ฝั่งจวนผู้ว่าฯ หน้าวัดหมื่นกาด ถึง สะพานรัษฎาถนนเจริญประเทศ ถนนวังเหนือ ถนนเจริญสุข และการทำความสะอาดสุสานร่องสามดวง เป็นต้น