นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

"วิ่งสมาธิ"

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565  ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วิสาขะพุทธบูชา  เนื่องด้วยสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับ เครือข่ายชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้นักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศพร้อมใจกันทำบุญ รับศีล ฟังธรรม บำเพ็ญประโยชน์ และเดิน วิ่งสมาธิถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า จัดโดยชมรมเดิน-วิ่งนครลำปาง  ปล่อยตัวนักวิ่ง ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร  เส้นทางวิ่งรวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร