นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมอบรม “ค่าว ฮ่าม จ้อย ซอ” สู่ความเป็นเมืองแห่งมรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกิจกรรมสัมมนาและอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ ค่าว ฮ่าม จ้อย ซอ พร้อมกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม ค่าว ฮ่าม จ้อย ซอ นำไปสู่ความเป็นเมืองแห่งมรดกวัฒนธรรมล้ำค่า ตามนโยบายของ ดร.นิมิตร ต่อไป ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)