นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเทอมวันแรก กับฝนโปรยปราย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันแรก โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด