นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้าน

เช้าวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนนาก่วมเหนือ ซึ่งป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก มีบุตรชายคอยให้การดูแล โดยพบว่าบริเวณโดยรอบบ้าน มีหญ้าขึ้นรกทึบ มีเศษขยะและเศษใบไม้สะสม จึงได้ให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะและเศษใบไม้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสวยงาม