นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสมโภช กระถางธูปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ เป็นประธานในการประชุมการจัดงานสมโภช กระถางธูปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายธวัชชัย เหลี่ยมวานิช ประธานกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง และคณะจากสมาคมใหหนำนครลำปาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ลานข่วงนครลำปาง

•เวลา 17.00 น. แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ สาธุชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมบริเวณพิธี

•เวลา 17.29 น. ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานในพิธี อัญเชิญกระถางธูปพระราชทานจากที่ตั้งหอปูมละกอน ไปประจำโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์ฯ

•เวลา 18.09 น. ประธานในพิธี ปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 2 เมษายน 2565

- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

- การแสดงของเสือ มังกร ชมรมเสือ มังกร สิงโต นครลำปาง

- การแสดงรำพัดของชมรม ไทเก็กและหยวนจี้อู่เขลางค์

- การแสดงของเสือ มังกร สิงโต ชมรมเสือ มังกร สิงโตนครลำปาง

•เวลา 22.00 น. ปิดงาน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ลานข่วงนครลำปาง

•เวลา 08.00 น. แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ สาธุชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ร่วมในขบวนแห่สมโภช

พร้อมบริเวณพิธีฯ บรรจุชี้รูปกระถางเจ้าแม่ทับทิมลำปาง มวลสารศักดิ์สิทธิ์ลงในกระถางธูปพระราชทานฯ

•เวลา 08.30 น. นายสิริชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี เดินทางมาถึง

•เวลา 08.39 น. เริ่มพิธีทางศาสนา

- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/จุดเทียนน้ำมนต์

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- ประธานสงฆ์ให้ศีล/รับศีล

- พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (บทถวายพรพระ)

- ประธาน พร้อมผู้มีเกียรติ 10 ท่าน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม/ปิ่นโต

- พระสงฆ์อนุโมทนา/กรวดน้ำ

- ประธานเดินมายังเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายความเคารพ

- ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้

- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

- ประธานกลับนั่งประจำจุด

- นายธวัชชัย เหลี่ยมวานิช ประธานกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง กล่าวความเป็นมาของกระถางธูป พระราชทาน

- ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ตัวแทนพสกนิกรชาวไทยเชื้อสายจีนและสาธุชนชาวลำปาง กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

- ประธานสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์/พระสงฆ์ทั้งมวลเจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต)

- พิธีกรเรียนเชิญผู้มีเกียรติ บรรจุชี้ธูป มวลสารศักดิ์สิทธิ์

- ประธานในพีธีบรรจุมวลศาลศักดิ์สิทธิ์ และปักดอกกิมฮวยคู่ลงในกระถางธูปพระราชทาน

- ประธานในพิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานขึ้นสู่รถบุษบก

•เวลา 11.00 น. ขบวนอัญเชิญกระถางธูปพระราชทาน มาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง

•เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

•เวลา 13.39 น. พิธีสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เจนเบี่ยว

•เวลา 19.09 น. การแสดงอุปรากรจีน (งิ้วหุ่นกระบอก) สมโภช