นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ประชุมพิจารณาออกแบบระบบซอฟต์แวร์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลนครลำปาง เพื่อสร้างเมืองลำปางให้เป็นนครแห่งความปลอดภัย

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาคุณลักษณะและรายละเอียดระบบการทำงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลนครลำปาง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคุณลักษณะและรายละเอียด เพื่อกำหนดรูปแบบระบบซอฟต์แวร์ให้มีความเหมาะสม ทันสมัยสามารถรองรับเทคโนโลยี อื่นๆ เข้าไปใช้งานได้ อาทิ ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ ระบบสัญญาอินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น โดยเฉพาะในพื้นที่ Smart Safety Zone 4.0 สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ห้างร้าน ย่านเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลนครลำปาง ประมาณ 250 จุดและห้องปฏิบัติการศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครลำปาง ภายในปี 2566 นี้

นายสุรพล ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV นั้น วัตถุประสงค์นอกเหนือจากจะใช้เป็นภาพ หรือข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการต่าง ๆ หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนั้น วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการก็เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการก่อเหตุร้ายต่าง ๆในพื้นที่ถือเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น เศรษฐกิจของเมืองลำปางก็จะดียิ่งขึ้นไปด้วยเช่นกัน”