นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เร่งประสานงานให้การช่วยเหลือบ้านคนพิการในชุมชนสิงห์ชัย ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บ่ายวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักช่าง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สำรวจบ้านของ นายคมสัน เรืองจิตต์ ในชุมชนสิงห์ชัย ซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว และมีฐานะยากจน พบว่าบ้านมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเสียหาย จึงได้ประมาณการเบื้องต้น และประสานงานของบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เพื่อจะได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป