นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 มีข่าวสารที่น่าสนใจ ดังนี้

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 มีข่าวสารที่น่าสนใจ ดังนี้
1.มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
2.ปภ. แนะวิธีรับมือพายุฤดูร้อน ลดเสี่ยงอันตราย
3.กรม สบส. เตือนประชาชนบริโภคอาหารดิบ เสี่ยงติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจถึงขั้นเสียชีวิต
4. 7 วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญที่สะอาดปลอดภัย
5.กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ พ.ค. 65 เป็นต้นไป