นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครลำปาง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 28 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 7-15  มิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ แนบท้ายนี้