นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดการอบรม “วิถีชีวิตใหม่ ห่างไกลโควิด-19” ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านดงม่อนกระทิง

เช้าวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “วิถีชีวิตใหม่ ห่างไกลโควิด” พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มผู้สูงอายุบ้านดงม่อนกระทิง เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ โดย นางสุลาลัย ชมภูปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองม่อนกระทิง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วิถีชีวิตใหม่ ห่างไกลโควิด-19 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและป้องกันการเกิดภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุได้ ณ ที่ทำการผู้สูงอายุบ้านดงม่อนกระทิง