นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรม “การตัดเย็บหมอนขิดสามเหลี่ยม” เพื่อพัฒนาอาชีพ ณ ชุมชนเทศบาล 4

อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมหลักสูตร “การตัดเย็บหมอนขิดสามเหลี่ยม” เพื่อพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง และกลุ่มอาชีพชุมชนเทศบาล 4 เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะความสามารถในการตัดเย็บหมอนขิดสามเหลี่ยม สู่การพัฒนาสร้างเป็นอาชีพและเกิดรายได้สู่ชุมชนต่อไป ณ ศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง