นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดป่ารวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง