นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)