นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 งานงวดเดียว โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนบุญวาทย์ ถึงถนนทิพย์ช้าง

ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจรุ่งเรือง  เป็นผู้รับจ้าง