นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 งานงวดเดียว โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48  ถึงบ้านเลขที่ 56

ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลินก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง