เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง