เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

นายพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง นายธงชัย พรมสวนา ผู้จัดการห้างโรบินสันลำปาง พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

นายวินิจ โยธิน ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง พร้อมด้วย น.ส.นันทวัน ปิ่นทอง ผู้ช่วยผู้จัดการบริการสาขา เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

นายสมาน ติดธรรม ประธานคณะกรรมการสหกรณ์เดินรถลำปาง พร้อมทีมงาน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

นายประพจน์ มีจันทร์ ผู้จัดการพื้นที่การศึกษา และคณะครูศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปาง เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง