นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล

คณะกรรมการคัดลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ขอประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (8)) ดังเอกสารแนบท้ายนี้ 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล