เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดตั้งจุดรับบริการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ในวันราชการ เวลา 09.00 – 16.00 น.