เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อย่าลืมมารายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อยืนยันตัวตนรับเบี้ยยังชีพฯ

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงพื้นที่กับ นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และทีมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยให้บริการรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อยืนยันตัวตนรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิทางกฎหมายและชี้แจงการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ ณ วัดหัวข่วง วัดนางเหลียว และวัดเกาะวาลุการาม โดยจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปยังชุมชนอื่น ๆ ทั่วเขตเทศบาลนครลำปางต่อไป