เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สำหรับนักดับเพลิงและกู้ภัย จาก ExxonMobil

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษพร้อมเครื่องกรอง สำหรับนักดับเพลิงและกู้ภัย จาก ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ คณะกรรมการบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง สวมใส่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุต่าง ๆ และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันอันตรายจากการสูดดมสารพิษและควันขณะปฏิบัติงานด้วย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง