เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนานครลำปางอย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครลำปาง ในเรื่องการจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน พร้อมรายงานการใช้จ่ายรวมถึงรายรับของงบประมาณ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 และพิจารณาหน่วยงานในการดูแลรับผิดชอบศาลหลักเมืองและหลวงพ่อดำร่วมกันด้วย ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

.