เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในสถานประกอบการ

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและการจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับสถานประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท มดยิ้ม เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จำกัด ตามโครงการอบรมฟรี 1 จังหวัด 1 อบรมอัคคีภัย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาธิตการใช้งานอุปกรณ์และฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ ได้มีความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และสามารถให้การช่วยเหลืออพยพผู้ประสบเหตุคนอื่นได้