เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดแล้ว Street Art เขื่อนยางลำปาง

MHESI Street Art สร้างสรรผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดเป้าหมาย ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) ด้วยการสร้างสรรค์ Street Art ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน ฌ เขื่อนยาง โดยมีนายกิตติ จิวะสันติการ รักษาราชแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาทนครลำปาง ร่วมภายในงานด้วย.