เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดเกาะวาลุการาม

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน รถขนขยะจำนวน 6 คัน พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 32 และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำภอเมืองลำปาง พัฒนาทำความสะอาดศาลาการเปรียญวัดเกาะวาลุการาม อำภอเมืองลำปาง ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางเข้าร่วมกิจกรรมด้วย.