เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบ Street Art เขื่อนยางลำปาง อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดเป้าหมาย ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) ด้วยการสร้างสรรค์ Street Art และส่งมอบให้กับเทศบาลนครลำปางในวันที่ 7 กันยายน 2565 บริเวณ เขื่อนยาง ในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง โดยมีนายกิตติ จิวะสันติการ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับมอบอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมต่อไป.