เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 คณะเลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง นำเครื่องตัดต้นไม้ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย และเรื่อยยนต์ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้-ต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่รุกล้ำเข้ามายังถนน และบดบังแสงไฟส่องสว่างในยามค่ำคืน ณ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง ชุมชนท่าคราวน้อย เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงไฟส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย