เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชนถาวรสุข

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชนถาวรสุข ณ ห้องประชุมชั้น 2 โบสถ์คริสจักร เขลางค์พันธกิจ ซอย5 ถนนลำปาง-แม่ทะ