เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างศักยภาพการตลาดออนไลน์ ให้กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครลำปาง โดย นายชูเกียรติ ปันตา วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจและมาตรฐาน และนางสาวแว่นแก้ว ชัยอาราม วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจและฝึกอบรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การรวมกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครลำปาง บนตลาด E-Marketplace พร้อมประเมินความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม “ของกิ๋น ของใช้ นครลำปาง” จากนั้น ร่วมวางแผนการตลาด E-Marketplace พร้อมนำเสนอแผนการรวมกลุ่มฯ เพื่อสร้างศักยภาพการตลาดออนไลน์ให้กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการตลาดออนไลน์ในเขตเทศบาลนครลำปางต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง