เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

Google Doodle ยกย่องให้เป็นวันเฉลิมฉลองชามตราไก่จากลำปาง

วันนี้ 12 กันยายน 2565 Google Doodle ยกย่องให้เป็นวันเฉลิมฉลองชามตราไก่จากลำปาง

ก๋าไก่ลำปางดังไกล..ดังไปทั่วโลกเลยเจ้า