เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจพื้นที่พร้อมทำการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครลำปางอย่างเร่งด่วน

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายจำเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจลำคลอง และพื้นที่ลุ่มต่ำในชุมชนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมจากสาเหตุปริมาณน้ำฝนที่ตกหนัก และจากการเอ่อล้นของแม่น้ำวัง โดยได้ลงพื้นที่ชุมชนสุขสวัสดิ์ หมู่บ้านจิตอารีย์ 4 ชุมชนศรีปงชัย ชุมชนศรีหมวดเกล้า สี่แยกภาคเหนือ และถนนทางเลียบแม่น้ำวัง พร้อมกับได้นำรถเครื่องจักรทำการเปิดเส้นทางระบายน้ำ ในบางจุด พร้อมกับสอบถามข้อมูลความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

จากนั้นได้ไปตรวจสอบการะบายน้ำในลำคลองแม่ปูน และคลองชลประทานซึ่งเป็นลำคลองสายหลักในการระบายน้ำออกจากพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงฤดูฝนนี้และเตรียมการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป.