เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการอย่างต่อเนื่อง

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงพื้นที่กับทีมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยให้บริการรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อยืนยันตัวตนรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนป่าขาม ชุมชนศรีชุม 1 – 2 และชุมชนโรงเรียนเทศบาลสี่ 1 – 2 พร้อมอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิทางกฎหมายและชี้แจงการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองมากขึ้นด้วย