เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดลำปางมากกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง

โปรดทราบ ... จากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดลำปางมากกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลำน้ำสาขาท้ายเขื่อนไหลลงมาสมทบกับน้ำจากเขื่อนกิ่วลมในปริมาณมากส่งผลให้นระดับน้ำแม่วังสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำวัง ให้เฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ เนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้น และอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้

ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลนครลำปาง

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.