เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมการทำอาหารและขนมไทย สู่การสร้างอาชีพในชุมชน

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำอาหารและขนมไทย พร้อมสาธิตและฝึกฝึกปฏิบัติให้กับประชาชนในชุมชนบ้านหน้าค่าย จำนวน 20 คน เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการทำอาหารและขนมไทย สู่การต่อยอดสร้างเป็นอาชีพให้เกิดรายได้ในอนาคตต่อไป ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหน้าค่าย