เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ช่วงเช้าวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเทศบาล ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 78 เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองความถูกต้อง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนจะนำเสนอให้ผู้บริหารประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง