เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1  โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภสิริก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง