เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้้้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖