เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดงในพิธีเปิดไก่ขาวเกมส์ 2016

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดงในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข” ทั้งนี้เทศบาลนครลำปางเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในวันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2559 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดงในพิธีเปิดไก่ขาวเกมส์ 2016