เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือปัญหานกพิราบในตลาดหลักเมือง

นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมหารือปัญหานกพิราบในตลาดหลักเมือง พร้อมด้วยนางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปางและหัวหน้าส่วนราชการ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

ประชุมหารือปัญหานกพิราบในตลาดหลักเมือง