เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการธรรมะน่ารู้ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการธรรมะน่ารู้ ประจำปี 2559” ครั้งที่ 6 พร้อมคณะผู้บริหาร และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง โดยมีพุทธศาสนิกชนกว่า 150 คน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ฟังธรรม และร่วมใจกันทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ วัดศรีเกิด จังหวัดลำปาง จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง

โครงการธรรมะน่ารู้ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6