เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย งานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ ถ.สุขสวัสดิ์ ๔ (ฝั่งบ้านเลขที่ ๕๙) ตั้งแต่ ถ.สุขสวัสดิ์ ๔ ซอย๘ ถึงบริเวณฝั่งตรงข้ามถนนสุขสวัสดิ์ ๔ ซอย ๑๑ ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.พลอยกฤษฎาคอนสตรัคชั่น  เป็นผู้รับจ้าง