เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการธรรมะน่ารู้ ประจำปี 2559

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำปางร่วมกิจกรรม “โครงการธรรมะน่ารู้ ประจำปี 2559” โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง 6 วัดดังนี้
       ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
       ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดศรีบุญโยง
       ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร
       ครั้งที่ 4 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ วัดสิงห์ชัย
       ครั้งที่ 5 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ วัดศรีปงชัย
       ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ วัดศรีเกิด                                                                                                                                                                             จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ฟังธรรม และร่วมทำบุญในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ วัดศรีเกิด ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป