เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ จัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง จัดโครงการ “จัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา ในปี 2560” เพื่อคัดกรองค้นหา โรคตาบอดต้อหินของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในช่วงอายุ 41 – 70 ปี เป้าหมายจำนวน 5,000 คน เพื่อนำเข้ารับการดูแลรักษาให้เร็วขึ้น ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรู้ การดูแลและป้องกันโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดวงตา ณ ชุมชนแจ่งหัวริน และชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 โดยมีกำหนดการเปิดตัวโครงการในวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2559 ณ ชุมชน 3 ดวงสามัคคี และกำหนดออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองต้อหิน ตรวจวัดความดันในลูกตา ในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 18 มิถุนายน – 17 กันยายน 2559 ตลอดทั้งวัน ตามตารางออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองต้อหิน ประจำปีงบประมาณ 2559 

โครงการ จัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน