เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปาง จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ในการนี้ พนักงานเทศบาลนครลำปาง ตัวแทนชุมชน และตัวแทนกองทุนแม่ในเขตเทศบาลนครลำปางได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และการป้องกันภัยยาเสพติด ในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดลำปาง จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559